Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1859
Title: Інтеграція мікроконтролерного Wi-Fi модуля ESP8266 до системи автоматизації на базі DSC LabView за протоколом Modbus TCP/IP
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Курков, М. Д.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Кубов В. І.
SCADA
ESP8266
LabView
DSC
Modbus
WiFi-модуль
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська робота на здобуття освітньої кваліфікації бакалавра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2021. Дана бакалаврська дипломна робота присвячена поліпшенню навчального процесу та зменшенню проблем, як організаційного, так і фінансового характеру в процесі навчання студентів ЧНУ ім. Петра Могли на спеціальності “151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Об’єктом в даній бакалаврській роботі є впровадження стандартних протоколів систем автоматизації в мікроконтролерні пристрої. Предметом в даній роботі є впровадження протоколу Modbus системи автоматизації в мікроконтроллерні пристрій esp8266, для управління маніпулятором з 6 ступенями свободи. Бакалаврська робота складається з наступних розділів: Теоретичні відомості, Інтеграція мікроконтролерного Wi-Fi модулю до SCADA системи. В спеціальній частині дипломної роботи з «Охорони праці» виконано оцінку показників якості на робочому місті при проектуванні автоматизованих систем. В другій частині виконано розрахунок системи вентиляції для поліпшення мікроклімату на робочому місці інженера. Бакалаврська робота складається з анотації на 2 сторінках, вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання з 37 найменувань та спеціального розділу з охорони праці. Загальна кількість сторінок – 73, таблиць - 12, рисунків – 38.
Description: Курков М. Д. Інтеграція мікроконтролерного Wi-Fi модуля ESP8266 до системи автоматизації на базі DSC LabView за протоколом Modbus TCP/IP : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / М. Д. Курков , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 10 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1859
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Курков 471 гр..pdf326.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.