Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1863
Title: Інтелектуальна система освітлення житлових та виробничих приміщень.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Самилін, К. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Сідєлєв Микола Іванович
інтелектуальна система освітлення
мікроконтролерний блок
безпека
світлодіод
датчик руху
датчик шуму
дистанційне управління
освітлення приміщень
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальністю 151 «Автоматизація та компьютерно інтегровані технології» на здобуття кваліфікації бакалавра з автоматизації та компьютерно-інтегрованих технологій. – Чорноморський національний университет імені Петра Могили, 2021. З появою світлодіодів білого світла відкрилась можливість (використання) застосування таких світлодіодів в системах освітлення. При цьому необхідно було вирішити два основні завдання - забезпечити стабілізований струм світлодіода і відведення тепла від кристала світлодіода. У разі, коли ці завдання при проектуванні системи освітлення не вирішені, відбувається поступова деградація світлодіода, що призводить до руйнування кристала. Тому для оптимізації живлення світлодіодних приладів освітлення, а також для забезпечення управління роботою світлодіодами доводиться створювати власні конструкції джерел живлення з підключенням до зовнішнього контролера управління системою освітлення. У зв'язку з цим було проаналізовано не готові модулі джерел живлення, а інтегральні мікросхеми провідних фірм виробників. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу і трьох частин. У вступі наведено актуальність теми роботи, наведено обьект, предмет, мету та тему завдання стосовно кваліфікаційної роботи. У першому розділі роботи вказано загальні відомості про застосування світлодіодів в освітлювальних системах, розглянуто класифікацію, історію та патентну інформацію, розроблено завдання на проектування та підведено висновки стосовно цього розділу. У другому розділі бакалаврської роботи було сформовано завдання на проектування, виконано розробку системи контролю та керування інтелектуальною системою освітлення, проаналізовано якість керування, розроблено програму дистанційного контролю системою освітлення та наведено висновки до другого розділу. У третьому розділі було розглянуто питання особливостей умов праці, контролю аварійних ситуацій та техогляду приладів. Дипломна робота містить 65 стор., 15 рис., 4 табл., 25 посилань.
Description: Самилін К. О. Інтелектуальна система освітлення житлових та виробничих приміщень : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / К. О. Самилін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 9 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1863
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат САМИЛІН.pdf475.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.