Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1871
Title: Пристрій прогнозування погодних змін
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології »
Authors: Петрук, С. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Сідєлєв Микола Іванович
метеостанція
алгоритм Замбретті
Thingspeak
Arduino
3-D моделювання
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна магістерська робота із спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Магістрерська робота присвячена розробці програмного та апаратного забезпечення для комплексу прогнозування погодних змін. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає в тому, що апаратно-програмний комплекс може бути запровадженим для вимірювання температури, вологості та атмосферного тиску з передачею даних за допомогою використанням бездротової технології та збереження в хмарному сховищі Thingspeak для подальшої обробки за допомогою засобів Matlab. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та трьох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення магістерської роботи. У першому розділі розглянуті методи та засоби прогнозування погодних змін. Проведено порівняльний аналіз сучасних метеостанцій, визначено їх основні переваги та недоліки. У другому розділі проводиться дослідження апаратного та програмного забезпечення, що необхідне для побудови пристрою прогнозування погодних змін. Розроблено функціональну схему пристрою. Третій розділ присвячено розробці апаратно-програмного забезпечення та тестування розробленого діючого макета. Розроблено схему електричних з’єднань модулів, алгоритм роботи, датчики швидкості та напрямку вітру. Розроблено програмне забезпечення для мікроконтролера. Розроблено алгоритм роботи програмного забезпечення та описано принцип роботи. У четвертому розділі описано проблеми впливу мікроклімату на організм людини. Магістерська робота містить 116 сторінок, серед яких 73 рис., 12 таблиць, 3 додатка, 37 посилань.
Description: Петрук С. С. Пристрій прогнозування погодних змін : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології » / С. С. Петрук , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 12с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1871
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф.Петрук.pdf445.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.