Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1873
Title: Інтеграція засобів дистанційного візуального контролю до SCADA систем на базі LabView DSC
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології »
Authors: Скороїд, М. Ю.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Кубов В. І.
Робот маніпулятор
LabView
MODBUS
дистанційного візуального контролю
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікована робота магістра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології на здобуття кваліфікації «магістра з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Дана інтеграція дистанційного візуального контролю до SCADA систем на базі LabView DSC та за допомогою стереоскопічної системи дозволяє знаходити відстань розташованих об’єктів в приміщенні з подальшим їх автоматичним пересуванням роботом маніпулятором. Дана інтеграція забезпечує дистанційно візуальний контроль всієї системи в приміщенні. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку джерел посилання. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі був розглянутий програмний застосунок LabView його основні додатки, також були розглянуті види розрахунку відстані та зроблений патентний пошук аналогів інтеграції дистанційно візуального контролю. У другому розділі було зроблено огляд та вибір комплектуючих для стереоскопічної системи в частості зроблено вибір: веб камери, лазеру, мікроконтролеру та крокового двигуна. У третьому розділі була розроблена математична модель системи, розроблена структурна схема, електрично-принципова схема, та побудований алгоритм роботи системи. У четвертому розділі магістерської роботи бив зроблений опис робочого приміщення, зроблена інтегральна оцінка праці, розрахована система вентиляції приміщення. Магістерська робота містить 104с. (без додатків), 62 рис., 11 табл., 35 джерел посилання.
Description: Скороїд М. Ю. Інтеграція засобів дистанційного візуального контролю до SCADA систем на базі LabView DSC : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології » / М. Ю. Скороїд , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 12с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1873
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф.Скороїд.pdf581.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.