Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1920
Title: Web-сервіс обліку логопедичних занять із використанням аналізу даних
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Authors: Дмитрук, Ю. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інженерії програмного забезпечення
Сіденко Євген Вікторович
логопедія
заняття
Web-сервіс
СКБД
аналіз даних
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів в освіті пріоритетним стала проблема формування мовленнєвої активності, розвитку навичок мовленнєвого спілкування у дітей з вадами мовлення, їх адаптації до умов загальноосвітньої школи. Завданням даної дипломної роботи є покращення сучасного стану ефективності спілкування батьків із логопедом-дефектологом. Великою проблемою є необізнаність батьків щодо основних аспектів логопедії. Незнання якихось елементарних речей може погіршити шанси на допомогу дитині із порушеннями. Тому актуальним було створення Web-сервісу обліку занять, що допоможе батькам швидше помічати недоліки чи вади у мовленні дитини та покращить комунікацію логопеда-дефектолога із батьками. Об’єкт дослідження: облік занять логопеда-дефектолога з аналізом даних. Предмет дослідження: технології створення web-сервісу для обліку занять логопеда-дефектолога, засоби інформування батьків для комунікації, аналіз отриманих даних. Мета дослідження: удосконалення комунікації логопеда-дефектолога із батьками шляхом розробки Web-сервісу обліку логопедичних занять із використанням аналізу даних. У першому розділі дипломної роботи проведено аналіз та функціональні можливості аналогів застосунку, визначено їх переваги та недоліки. У другому розділі дипломної роботи наведено алгоритми для вирішення поставлених задач, визначено послідовність проектування та інструменти розробки. У третьому розділі дипломної роботи використовуючи UML діаграми був описаний процес моделювання бізнес логіки створюваного сервісу. У четвертому розділі продемонстрована робота системи із використанням знімків застосунка. КРБ викладена на 67 сторінок, вона містить 4 розділи, 41 ілюстрація, 7 таблиць, 16 джерел в переліку посилань.
Description: Дмитрук Ю. В. Web-сервіс обліку логопедичних занять із використанням аналізу даних : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Ю. В. Дмитрук , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 12 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1920
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRINT Автореферат_Анотація.pdf212.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.