Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1954
Title: РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ В ДИНАМІЧНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Алієв, Т. Т.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Мещанінов О.П.
Веб
React
Redux
npm
Node.js
MSSQL
ASP.NET
C#
веб-додаток
дизайн
сервер
клієнт
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об’єкт роботи – технології та алгоритми для досягнення поставленого завдання, а саме розробки веб-додатку. Система для передачі даних між користувачами. Предмет роботи – Особливості проектування та створення веб додатків. Архітектура програми-клієнта, алгоритми і методи шифрування та захист даних користувачів в рамках цих систем. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є створення веб додатку для розширення можливостей по обміну інформацією між користувачами. Робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі дипломної роботи представлені основні положення та проаналізовано методи створення сайтів. Аналізуються існуючі представлення університетських спільнот та порівнюються між собою. У другому розділі дипломної роботи представлена послідовність розробки веб додатку. Описується стек технологій, який був обраний для виконання завдань, архітектура додатку та база даних, обрана для цього проекту. У третьому розділі дипломної роботи описано процес розробки веб-додатку та бази даних до нього. У четвертому розділі описується аналіз умов праці, безпеки праці, гігієни праці та виробничої гігієни. Також описані вимоги пожежної безпеки та освітлення і мікроклімату. За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо створення веб- додатку. Бакалаврська кваліфікаційна робота містить 72 сторінки, 51 рисунок, 1 таблицю, 19 використаних джерел та 0 додатків.
Description: Алієв Т. Т РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ В ДИНАМІЧНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Т. Т. Алієв , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 10 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1954
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Алієв Тимур Тофікович.pdf143.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.