Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1972
Title: Створення веб-магазину на базі WordPress зі застосуванням WooCommerce. Аналітика магазина – основні точки вдалого веб- магазин
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Осміченко, Д. І.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Кондратенко Галина Володимирівна
система управління контентом
аналітика
конверсія
математична модель
Інтернет-магазин
пандемія
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об’єктом роботи є електронна комерція та інтернет-магазини. Предметом роботи є технології розробки інтернет-магазину на платформі WooCommerce та підходи до аналітики даних. Метою кваліфікаційної роботи є автоматизація електронної комерції за рахунок розробки інтернет-магазину на платформі WooCommerce з аналітикою даних. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається з фахового розділу та спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка складається з 4 розділів. В теоретичній частині проводиться детальний опис математичних моделей та повний опис технологій, які використовуються, їх переваги та недоліки. Велику увагу приділено налаштуванню та оптимізації аналітики веб-магазину, щоб покращити конверсію. Проведено порівняння різних популярних додатків та систем для створення Інтернет-магазину. В першому розділі наведено аналіз сучасного стану проблеми, останні дослідження та публікації, огляд існуючих аналогів. В другому розділі розглянуто використання технологій та їх проблематика у сучасному. В третьому розділі описано створення та налаштування Інтернет-магазину на мові PHP, за допомогою системи управлінням контенту WordPress та додатком до нього WooCommerce.
Description: Осміченко Д. І. Створення веб-магазину на базі WordPress зі застосуванням WooCommerce. Аналітика магазина – основні точки вдалого веб-магазин : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Д. І. Осміченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 18 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1972
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 401з Осміченко Дмитро Ігорович.pdf142.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.