Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1974
Title: Застосування баз даних на Android на прикладі Couchbase Lite
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Раленко, В. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Таранов М. О.
бази даних
розробка Android
Couchbase Lite
моделі зберігання даних
Java
NoSQL
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об'єкт роботи – база даних Couchbase Lite у якості представника БД NoSQL типу. Предмет роботи – NoSQL бази даних та їх застосування на Android. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є демонстрація можливості використання на мобільних пристроях БД типу NoSQL та переваги і недоліки їх застосування. Робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів та висновків. У першому розділі розглядаються моделі зберігання даних та визначення поняття NoSQL бази даних. У другому розділі досліджені історія Couchbase та робота над даними за допомогою Couchbase Lite. У третьому розділі описані використані технології для розробки програмного застосунку. В даному розділі описана історія використаної мови програмування Java, історія операційної системи Android та опис Couchbase Lite для Java. У четвертому розділі описана програмна реалізація розробленого застосунку з описом використаного коду для збереження та обробки наданої користувачем інформації, та для виведення її на екран за необхідності. В результаті розроблено програмний застосунок «Нотатки» для роботи з даними різних типів. Бакалаврська кваліфікаційна робота містить 80 сторінок, 7 рисунків, та 25 використаних джерел.
Description: Раленко В. С. Застосування баз даних на Android на прикладі Couchbase Lite : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / В. С. Раленко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 16 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1974
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 401з Раленко Віктор Сергійович.pdf153.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.