Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1975
Title: Система вибору студентами освітніх компонентів на основі групового ранжування з використанням модифікованого методу Борда
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Бережинська, І. К.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Журавська І. М.
вибіркові освітні компоненти (навчальні дисципліни)
справедливість
організація вибору переможця
мажоритарна система
пропорціональна система голосування
метод Борда
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр з комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2021. Мета та основні результати роботи: створення вебзастосунку для вибору освітніх компонентів студентами з використанням авторизації за допомогою логіну та паролю та візуалізація результатів за допомогою використання бази даних та мови комп’ютерного програмування JavaScript. У розробленому вебзастосунку систематизована інформація про користувачів системи та дані про освітні компоненти завдяки певним критеріям, які допоможуть з вибором студентам певного курсу та групи. Перший розділ стосується огляду основних видів систем голосування, що використовуються для організації вибору переможців на сьогоднішній день у різних галузях, огляду проблем вільного вибору, формулюванню постановки задачі. В другому розділі досліджені методи організації вибору голосуючим шаром користувачів системи переможця серед представлених у списку кандидатів, детально розглянуто системи вибору та мінуси кожної із них, обрано середовище для розробки вищезазначеного вебзастосунку. Третій розділ присвячений розробленню алгоритму запропонованого модифікованого методу Борда для організації вибору студентами ОК та розробленню вебзастосунку, побудованого за допомогою бази даних MySQL та Front-end технологій. У спеціальній частині роботи було виконано аналіз умов праці в комп'ютерній лабораторії закладу вищої освіти. Перевірено забезпечення вимог охорони праці. Виявлено, що оцінка умов праці на робочому місці відноситься до IV категорії, коли спостерігається робота у несприятливих умовах праці. З метою їх покращення розраховано припливно-витяжну вентиляцію повітропродуктивністю V ≥ 2500 м3/год. Підібрано вентилятор з необхідною витратно-напірною характеристикою. Практична значимість розробленої системи полягає у тому, що вона дозволить студентам вибирати освітні компоненти не шляхом підкорення думці більшості, а з урахуванням індивідуальної освітньої траєкторії. Сторінок – 68 (без додатків), рисунків – 30, джерел посилання – 26, додатків – 2.
Description: Бережинська І. К. Система вибору студентами освітніх компонентів на основі групового ранжування з використанням модифікованого методу Борда : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / І. К. Бережинська , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 13 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1975
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Бережинська Ірина Костянтинівна.pdf350.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.