Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1980
Title: Десктопний застосунок для підвищення якості растрових зображень
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Закалюжна, А. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Сіденко Євген Вікторович
растрова графіка
якість зображень
застосунок для підвищення якості
графічний процесор
колірна модель
пікселі
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об'єкт роботи – процес підвищення якості растрових зображень. Предмет роботи – технологія GPU для зображень. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є підвищення якості растрових зображень з використанням технології GPU. Робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі проведено аналіз сучасного стану задачі підвищення якості растрових зображень. У другому розділі проаналізовано існуючі способи та прийоми для поліпшення якості растрових зображень. У третьому розділі описано розробку десктопного застосунку для підвищення якості растрових зображень. Тестування застосунку відбулося на зображеннях різних форматів та розмірів. В результаті розроблено застосунок що покращує якість зображень.
Description: Закалюжна А. В. Десктопний застосунок для підвищення якості растрових зображень : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / А. В. Закалюжна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1980
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Закалюжна Аліна Володимирівна.pdf140.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.