Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1981
Title: Інформаційно-довідкова система визначення якості життя пацієнтів медичних закладів
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Зелінський, В. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Кошовий Віталій Володимирович
С++
довідкова-система
медицина
критерії оцінювання
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об'єкт роботи – медична інформаційно-довідкова система. Предмет роботи – С++ та Windows Forms для визначення якості проходження лікування. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є визначення якості проходження лікування на основі розробленого програмного застосунку з використанням різних програмних бібліотек. Робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі розглядаються загальні положення про рівень лікування. У другому розділі розглядається розробка та проектування системи дослідження, використовуючи мову С++ та Windows Forms, бібліотек. Проведено порівняння з аналогічними системами. Апробація розробленого програмного продукту, оптимізація. У третьому розділі описано керівництво користувача, та адміністратора продукту. В результаті розроблено інформаційно-довідкову систему для визначення якості проходження лікування пацієнтів.
Description: Зелінський В. С. Інформаційно-довідкова система визначення якості життя пацієнтів медичних закладів : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / В. С. Зелінський , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 18 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1981
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Зелінський Віталій Станіславович.pdf775.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.