Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1983
Title: нформаційна система локації пунктів обміну валют на мапі з відображенням курсу
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Луцко, Є. І.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Боровльова С. Ю.
інформаційна система
Web-сайт
курси валют за розташуванням
функціональна модель
бібліотеки програмування
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Робота присвячена дослідженню та проектуванню інформаційної системи локації пунктів обміну валют на мапі з відображенням курсу. Об'єкт роботи – системи відображення курсів валют, способи їх спрощення і підвищення ефективності їх використання. Предмет роботи – веб-застосунок для огляду локації пунктів обміну та поточного курсу. Мета роботи – створення зручного і простого у використанні застосунку для огляду курсів валют за розташуванням. Практичне значення полягає у можливості надання користувачам сервісу можливості отримання інформації про місцерозташування, поточний курс пунктів обміну валюти. Дипломна робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. Пояснювальна записка до фахової частини дипломної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та шести додатків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі проводиться аналіз існуючого програмного забезпечення для отримання інформації про обмінники та їх курси та проводиться постановка задачі. У другому розділі наведено опис процесу проектування застосунку інформаційної системи. Третій розділ присвячений програмній реалізації застосунку інформаційної системи та наведено приклад його роботи. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. В спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях йдеться про технічні та санітарно-технічні умови праці, а також про основні характеристики приміщень. В цілому дипломна робота містить 73 сторінок (без додатків), 31 рисунків, 4 таблиць, 30 посилань, 6 додатків.
Description: Луцко Є. І. Інформаційна система локації пунктів обміну валют на мапі з відображенням курсу : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Є. І. Луцко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 18 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1983
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Луцко Єлизавета Ігорівна.pdf475.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.