Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1986
Title: Комп’ютерний розрахунок електропровідності нанокомпозитних систем
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Олійник, М. Г.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Лисенков Є.А.
електропровідність
наночастинки
нанокомпозитні системи
розрахунок
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Робота присвячена розробці та поліпшенню розрахункового алгоритму Франка-Лобба, для полегшення розрахунку електропровідності нанокомпозитних систем Об'єкт дослідження – електропровідність нанокомпозитних систем Предмет дослідження – нанокомпозитні системи, електропровідність у речовин з «зерновою» структурою Метою дипломної роботи є полегшення розрахунку електропровідності нанокомпозитних систем. Розробка програмного забезпечення для відкритого доступу, но сучасній мові програмування. Практичне значення полягає у надані вченим можливості не витрачаючи зайвого часу на розробку ПЗ, швидко прорахувати необхідні їм данні.
Description: Олійник М. Г. Комп’ютерний розрахунок електропровідності нанокомпозитних систем : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / М. І. Олійник , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 21 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1986
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Олійник Михайло Геннадійович.pdf294.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.