Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1990
Title: Розробка блокчейн-платформи університету
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Хачатрян, П. Л.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Нездолій Юрій Олексійович
блокчейн
інформаційна безпека
освіта
web-сервіс
web3
blockchain
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об'єктом дослідження дипломної роботи є процес розробки блокчейн- платформи університету. Предметом дослідження є програмні засоби та методи реалізації технологій розподілених реєстрів у сфері освіти. Метою даної роботи є створення блокчейн-платформи університету для полегшення впровадження інноваційних блокчейн-технологій у сферу освіти, підвищення інформаційної безпеки та прозорості системи. В результаті виконання роботи була розроблена блокчейн-платформа університету, що дозволяє виконувати автентифікацію студентів, викладачів, перевіряти виданні дипломи, та система прийняття рішень. Дана робота складається з п’яти розділів. Кожен розділ відповідно присвячений: аналізу предметної області, математичним моделям і методам, використаним у дипломній роботі, моделюванню і проектуванню сайту, програмній реалізації і охороні праці, а саме створення нових безпечних і здорових умов праці на робочому місці програміста. Загальний обсяг роботи – 91 сторінка. Дипломна робота містить один додаток, 36 рисунків, 16 таблиць і посилання на 34 джерел.
Description: Хачатрян П. Л. Розробка блокчейн-платформи університету : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / П. Л. Хачатрян , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1990
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Хачатрян Павло Леонідович.pdf572.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.