Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1991
Title: Створення модулю кастомних скриптів для виконання у вебсередовищі
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Шлапак, Є. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Кошовий Віталій Володимирович
додаток
браузер
Google Chrome
скрипт
JavaScript
сайт
користувацький досвід
jQuery
WEB-розробка
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Дипломну роботу виконано на 70 аркушах , вона містить 3 додатки та перелік посилань на використані джерела з 19 найменувань. У роботі наведено 24 рисунки. Метою даної дипломної роботи є створення механізму для запуску користувацьких скриптів на сайтах для поліпшення користувацького досвіду та розширення функціоналу сайтів. У роботі проведено аналіз існуючих рішень указаної задачі – браузерних додатків що виконують користувацькі скрипти та додатки, що автоматизують користувацькі дії. Виконано їх порівняння з погляду виконання поставленої задачі та зручності використання користувачем. Для розв’язання задачі було з поміж створення нового браузеру с можливостями додавання додаткових скриптів та прив’язки їх до окремих сторінок та створення додатку, який розширює функціонал, до вже існуючого браузера, було обрано останнє через простіші як процес розробки, так і умови використання продукту користувачем. З поміж існуючих браузерів було обрано Google Chrome через найбільшу популярність серед користувачів мережі Інтернет, через зручні інструменти розробника та через розвинений магазин розширень браузеру.
Description: Шлапак Є. О. Створення модулю кастомних скриптів для виконання у вебсередовищі : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Є. О. Шлапак , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1991
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Шлапак Євгеній Олегович.pdf573.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.