Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2352
Title: Web-застосунок підприємства автосервісу
Other Titles: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Кізілов, В. В.
Keywords: Кафедра інтелектуальних інформаційних систем
бакалаврська робота
Болюбаш Н. М.
автосервіс
web - орієнтовані програмні засоби
web-застосунок
Issue Date: 2022
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена проектуванню, розробці, програмній реалізації та впровадженню web-застосунку для автоматизації роботи підприємства автосервісу. Об’єкт дослідження – діяльність об’єкта підприємства автосервісу. Предмет дослідження – веборієнтовані програмні засоби підприємства автосервісу для взаємодії з клієнтами. Метою роботи є поліпшення діяльності підприємства автосервісу шляхом розробки і впровадження web-застосунку для управління процесом надання послуг і взаємодії з клієнтами. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається з фахової частини і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка бакалаврської кваліфікаційної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі проводиться дослідження теоретичних засад автоматизації діяльності підприємств автосервісу з використанням сучасних інформаційних технологій. У другому розділі розглядаються засоби та технології розробки web-застосунку. У третьому розділі описано проєктування та програмну реалізацію web-застосунку підприємства автосервісу.
Description: Кізілов В. В. Web-застосунок підприємства автосервісу : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / В. В. Кізілов ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. – 98 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2352
Appears in Collections:Факультет ком'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
401 Кізілов Віктор Віталійович.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.