Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2385
Title: Інформаційна система компанії-реалізатора авто з пробігом
Other Titles: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»
Authors: Павлющенко, М. М.
Keywords: Кафедра інтелектуальних інформаційних систем
бакалаврська робота
Журавська І. М.
розробка сайту
WordPress
інтернет-магазин
тестування функціоналу
адаптація під мобільні пристрої
Issue Date: 2022
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Об’єктом роботи є процес розробки інформаційної системи. Предметом роботи виступає інформаційна система компанії-реалізатора автомобілів з пробігом. Метою даною роботи є створення зручної та надійної інформаційної системи сайту для продажу, перевірки історії та перегляду необхідної інформації про автомобілі, які продають фізичні або юридичні особи. Досягнення цієї мети відбувається завдяки виконанню наступних завдань:  аналіз предметної галузі на тему БКР;  дослідження тенденції електронної комерції та оцінка існуючих інтернет-магазинів зі схожою тематикою;  моделювання структури та функціоналу інформаційної системи;  реалізація інтернет-магазину за допомогою обраних технологій;  тестування юзабіліті інтернет-магазину та його адаптації під мобільні пристрої. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається з фахового розділу та спеціальної частини з частини з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Пояснювальна записка до фахової частини роботи складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, переліку джерел посилання та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі роботи проводиться дослідження сфери електронної комерції та існуючих аналогів інтернет-магазинів на ринку. У другому розділі проведено дослідження вибору інструментальних засобів розробки вебресурсів, адаптації сайтів під мобільні пристрої та стратегії прискорення швидкості роботи сайту, а також виконується вибір оптимального програмне забезпечення для реалізації вебсайту та технічне проектування сайту. Третій розділ присвячений процесу проєктування інформаційної системи за допомогою CMS WordPress та бази даних. В четвертому розділі наводиться опис реалізованого вебсайту компанії-реалізатора автомобілів з пробігом та тестування його функціоналу.
Description: Павлющенко М. М. Інформаційна система компанії ‒ реалізатора авто з пробігом : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки» / М. М. Павлющенко ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. – 115 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2385
Appears in Collections:Факультет ком'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
402 Павлющенко Микола Миколайович.pdf6.94 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.