Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2471
Title: Cистема оповіщення на базі ESP32-CAM, датчику руху та Telegram Bot API
Other Titles: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Кім, В. М.
Keywords: Кафедра комп’ютерної інженерії
бакалаврська робота
Пузирьов С. В.
автоматизована система оповіщення
elegram-месенджер
бот
програмно-апаратний комплекс
ESP32-CAM
датчик руху
Issue Date: 2022
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська робота присвячена розробці системи оповіщення на базі ESP32-CAM, датчику руху та Telegram Bot API. Розглянуто наявні в наш час методи та способи проєктування систем з використанням мікроконтролера ESP32-CAM. Практичне значення отриманих результатів полягає у дослідженні особливостей створення та реалізації ефективного алгоритму обробки інформації для технології оповіщення на основі ESP32-CAM, датчика руху та їх інтеграції у спеціалізований бот для Telegram-месенджера. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджуються різноманітні технології використання ESP32-CAM, що є об’єктом дослідження; проводиться аналіз ринку і технічних рішень систем з використанням ESP32-CAM. У другому розділі наведені дані про підходи до проєктування системи та алгоритм її створення. У третьому розділі наведені дані про реалізацію програмно-апаратного комплексу та результати тестування. Четвертий розділ присвячений охороні праці щодо норм роботи з використанням електронних пристроїв. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення.
Description: Кім В. М. Cистема оповіщення на базі ESP32-CAM, датчику руху та Telegram Bot API : кваліфікаційна робота на здобуття освітньо- кваліфікаційного ступеня «бакалавр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / В.М. Кім; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. – 82 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2471
Appears in Collections:Факультет ком'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кім_БР.pdf3.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.