Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2504
Title: Composer-пакет Laravel для розробки Інтернет-магазину
Other Titles: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Authors: Калашников, Є. А.
Keywords: Кафедра інженерії програмного забезпечення
бакалаврська робота
Швед А. В.
розробка composer-пакету
розробка e-commerce сайту
оптимізація розробки сайтів
Issue Date: 2022
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота присвячена розробці composer-пакету Laravel, який оптимізує розробку сайтів типу e-commerce. Метою є оптимізація процесу розробки eCommerce сайту за рахунок створення composer-пакету для php-фреймворку Laravel. Об’єктом дослідження є процес налаштування функцій розробника та конфігурації Laravel проектів орієнтованих на e-commerce. Предметом роботи є моделі, методи, інформаційні технології та інструментальні засоби розробки програмного забезпечення composer-пакету. Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У вступі визначається актуальність теми, мета та завдання, об’єкт дослідження та предмет роботи. У першому розділі описується аналітична частина проєкту, а саме: опис предметної сфери розробки на базі composer-пакетів та пакети як спосіб керування репозиторіями, аналіз з порівняльною характеристикою PHP-фреймворків, які використовують сomposer, способи створення composer-пакету в Laravel, огляд аналогів проєкту та специфікація вимог до ПЗ composer-пакету. У другому розділі виконується моделювання та проєктування створюваного ПЗ composer-пакету Laravel для розробки сайтів типу e-commerce. У третьому розділі виконується вибір засобів розробки, опис функціоналу composer-пакету та програмна реалізація створюваного ПЗ. У четвертому розділі описується структура створюваного ПЗ composer-пакету, інструкція щодо встановлення та налаштування composer-пакету у проєкт, інструкція щодо використання composer-пакету.
Description: Калашников Є. А. Composer-пакет Laravel для розробки Інтернет ‒ магазину : кваліфікаційна робота на здобуття освітньо ‒ кваліфікаційного ступеня «бакалавр» : спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Є. А. Калашников ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. – 59 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2504
Appears in Collections:Факультет ком'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КРБ.pdf1.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.