Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2508
Title: Iгровий застосунок в жанрi аркада
Other Titles: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
Authors: Круковська, Г. Ю.
Keywords: Кафедра інженерії програмного забезпечення
бакалаврська робота
Швед А. В.
розробка ігор
аркади
Python
Issue Date: 2022
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра присвячена дослідженню аналогів та розробці ігрового застосуноку в жанрi аркада. Об’єктом роботи є процес розробки ігрового застосунку в жанрі головоломка. Предметом роботи є підходи та інформаційні технології розробки ігрових застосунків. Метою роботи є активізація пізнавальної діяльності та удосконалення рівня розумових та логічних (аналіз, синтез) операцій за рахунок розробки та впровадження комп’ютерних ігрових технологій в жанрі головоломка. Практичне значення програмного застосунку полягає у можливості його використання в часи світової пандемії та війни в Україні як варіант проводження вільного часу. Кваліфікаційна робота складається з фахового розділу та спеціальної частини з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях. Пояснювальна записка кваліфікаційної роботи бакалавра складається зі вступу, трьох фахових розділів, висновків, додатків, спеціального розділу з охорони праці та переліку джерел посилання. У вступі визначається актуальність теми, предмет та об’єкт роботи та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі проводиться аналіз предметної області, аналізуються наявні аналоги системи і з’ясовуються етапи розробки веб-застосунків. 2022 р. Круковська Г.Ю. 121 – КРБ.01 – 408.21810816 У другому розділі проводиться аналіз вимог до системи та етапів її створення. Визначається технічне завдання до програмного забезпечення, що проєктується, та наводяться сценарії його використання. Також проводиться вибір засобів для розробки, створення інтерфейсу інформаційного порталу, розробка діаграми класів та проєктування бази даних. У третьому розділі наведений опис процесу розробки програмного застосунку. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. У спеціальній частині з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях йдеться про техніку безпеки при роботі в офісних приміщеннях із комп’ютерним обладнанням.
Description: Круковська Г. Ю. Iгровий застосунок в жанрi аркада : кваліфікаційна робота на здобуття освітньо ‒ кваліфікаційного ступеня «бакалавр» : спец. 121 «Інженерія програмного забезпечення» / Г. Ю. Круковська ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2022. – 87 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2508
Appears in Collections:Факультет ком'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИПЛОМ Круковська.pdf2.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.