Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/317
Title: Державна політика у сфері культури : сутність та особливості здійснення в сучасних умовах в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»
Authors: Дубчак, К. Б.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра публічного управління та адміністрування
державне управління
культурні цінності
державне управління культурою
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Досліджено сутність та особливості державної політики у сфері культури в сучасних умовах в Україні. Визначено понятійно-категоріальний апарат державної політики у сфері культури. Досліджено зміст культурної глобалізації та особливості моделей державної культурної політики в зарубіжних країнах. Проаналізовано нормативно-правові основи державної культурної політики в Україні. Уточнено особливості діяльності державних органів управління у сфері культурної політики. Сформульовано пріоритети, завдання та основні труднощі здійснення культурної політики в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення державної політики у сфері культури в Українській державі.
Description: Дубчак К. Б. Державна політика у сфері культури: сутність та особливості здійснення в сучасних умовах в Україні : автореф. дипломної роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 281 «Публічне управління та адміністрування»/ К. Б. Дубчак ; ЧНУ ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2019. – 15 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/317
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дубчак К. Б., автореф..pdf238.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.