Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/510
Title: Автоматизована система для вимірювання прискорення вільного падіння
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 6.051003 «Приладобудування»
Authors: Пулашкін, В. Ю.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
приладобудування
Бєліков Олександр Євгенович
прискорення вільного падіння
WiFi
вимірювання
функціональна схема
алгоритм роботи
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050103Приладобудування «фахівець з приладобудування». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. В лабораторній роботі одним з найважливіших факторів є точність виміру та, як найменший результат похибки. Наприклад дійсний прилад показує похибку в 10-20%, що є недопустимо. І тому завдяки автоматизації та модернізації цього було усунено. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання. У вступі визначається актуальність теми, поставленні задачі, які заплановано вирішити для досягнення мети. У першому розділі проводиться аналіз існуючих конкурентів та вибір методу вимірювання. У другому розділі розроблено функціональну схему також по ній було обрано та проаналізовано основні блоки. Створено алгоритм роботи приладу та програми. У третьому розділі проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу лаборанта. Виконано розрахунок освітлення завдяки, якому було вирішено встановлення жалюзі. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги розробленої автоматизованої системи перед аналогами. Бакалаврська робота містить 83 с. (без додатків), 45 рис., 7 табл., 40 джерел посилання та 0 додатки.
Description: Пулашкін В. Ю. Автоматизована система для вимірювання прискорення вільного падіння : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 6.051003 «Приладобудування» / В. Ю. Пулашкін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/510
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АвторефератПулашкін.pdf443.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.