Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/584
Title: Система моніторингу міського транспорту
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Арюпін, Д. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Кулаковська І. В.
моніторинг
база даних
веб-застосунок
фреймворк
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дана дипломна робота присвячена підвищення якості послуг пасажирських перевезень за рахунок системи моніторингу транспорту. Міський транспорт є невід’ємною частиною життя більшості громадян, а тому однією з головних задач є покращення якості послуг, що надаються, що в свою чергу може бути досягнуте за рахунок додатку моніторингу. Статистичні дані які отримуються під час моніторингу, та їх подальший аналіз сприятливо вплинуть на рівень якості пасажирських перевезень. Мета дипломної роботи - розробка робочого веб-застосунку, що надаватиме можливість отримувати та аналізувати дані щодо міського транспорту. Фахова частина містить вступ, три розділи, висновки та додатки до дипломної роботи. У першому розділі був проведений аналіз предметної області: досліджені системи супутникового моніторингу, аналіз наявних аналогів та постановка задачі. У другому розділі було порівняно технічні засоби та обрано ті з них, які підходять найбільше для реалізації проекту Третій розділ присвячений проектуванню та розробці програмного застосунку моніторингу міського транспорту. Дипломна робота містить: сторінок – 69, малюнки – 16, таблиць – 4 додатків – 1, посилань – 20.  
Description: Арюпін Д. О. Система моніторингу міського транспорту: автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Д. О. Арюпін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 6 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/584
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Арюпін_401_2.pdf301.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.