Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/593
Title: Прогнозування ціни криптовалют за допомогою методів штучного інтелекту
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Рубан, О. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Дихта Леонід Михайлович
криптовалюти
трейдінг
прогнозування цін
штучний інтелект
нейронні мережі
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2019. Дана дипломна робота присвячена розв’язанню проблеми передбачення ціни на криптовалюти за допомогою методів штучного інтелекту. Ринок криптовалют з’явився у 2009 році, на 17.05.2019 його капіталізація складає $223,323,712,100. Цей ринок має високу привабливість для трейдерів за рахунок високої волатильності, наявності великої кількості on-line бірж та перспектив подальшого зростання. Прогноз цін, що надає система, може використовуватись трейдерами для прийняття прибуткових рішень, та може бути застосований системами автоматичної торгівлі. Мета дипломної роботи - розв’язання прикладної задачі прогнозування ціни криптовалют на основі історичних даних за допомогою методів штучного інтелекту. Об’єкт дослідження – ринок криптовалют. Предмет дослідження – прогноз цін на криптовалюти на основі історичних даних. Фахова частина містить вступ, три розділи, висновки та додатки до дипломної роботи. У першому розділі був проведений аналіз предметної області: досліджені криптовалюти з найбільшою капіталізацією, розглянуті дві категорії методів, що використовуються для прогнозування цін на криптовалюти, пряйнято рішення про використання методів технічного аналізу та криптовалют Bitcoin, Ethereum. У другому розділі було визначено, що проблема прогнозування цін відноситься до аналізу числових рядів, розглянуті моделі і методи які здатні вирішити цю проблему. Третій розділ присвячений архітектурі та розробці програмного застосунку, що прогнозує ціни на криптовалюту. Дипломна робота містить: сторінок – 65, малюнки – 29, додатків – 2, посилань – 34.
Description: Рубан О. С. Прогнозування ціни криптовалют за допомогою методів штучного інтелекту : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / О. С. Рубан, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/593
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Рубан_401_1.pdf436.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.