Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/611
Title: Iнформацiйна система облiку спiвробiтникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»
Authors: Казакевич, Д. А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп'ютерні науки
Кулаковська І. В.
iнформацiйна система,
настiльний клiєнт-серверний додаток
облiк спвiробiтникiв внутрiшньою службою безпеки
MVVМ
С#
WPF
SQL Server
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття освiтньої квалiфiкацiї «Бакалавр комп’ютерних наук». – Чорноморський нацiональний унiверситет iменi Петра Могили, Миколаїв, 2019. В дипломнiй роботi описана iнформацiйна система облiку спiвробiтникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки. В роботi проведено аналiз органiзацiї та роботи внутрiшньої служби безпеки. За допомогою отриманих даних визначено основнi принципи, на яких повинна базуватися система ведення облiку працiвникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки. Для створення графiчного iнтерфейсу використано технологiю WPF на основi архiтектурного шаблону програмування MVVМ. Доступ до бази даних SQL Server реалiзовано за допомогою фреймворку EntityFramework. Система має iнтуїтивно зрозумiлий користувацький iнтерфейс, авторизацiю та рiзнi права доступу для введення, редагування та видалення iнформацiї. Система має модульну структура, тому може бути розширена за рахунок нових функцiональних можливостей.
Description: Казакевич Д. А. Iнформацiйна система облiку спiвробiтникiв вiддiлом внутрiшньої служби безпеки : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Д. А. Казакевич , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 15 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/611
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Казакевич_402_3.pdf365.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.