Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/663
Title: Програмна система розпізнавання цифрового підпису
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Нікітін, С. О.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Гожий
цифровий підпис
електронний цифровий підпис
відкритий ключ
закритий ключ
хеш функція
алгоритм підпису
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра з напряму підготовки 123 - Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження та розробку програмної системи розпізнавання цифрового підпису. Результатом роботи є розробка програмної системи цифрового підпису, яка дозволяє створювати цифровий підпис та ідентифікувати його, за допомогою актуальних алгоритмів. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання, 1 додатку та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проводиться аналіз існуючих розробок у сфері проектування та використання систем розпізнавання цифрового підпису, визначаються основні вимоги до системи, що розробляється. У другому розділі здійснюється вибір апаратної частини для коректної роботи програмної системи розпізнавання цифрового підпису. У третьому розділі надається опис розробки програмного забезпечення (ПЗ) для вирішення задачі розпізнавання цифрового підпису. ПЗ розроблено мовою Java в середовище IDE NetBeans. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги розробленої системи перед аналогами. У спеціальній частині з охорони праці наведено аналіз засобів для забезпечення вимог охорони праці при роботі в приміщенні інформаційно- обчислювального відділу МФ ТОВ «Преса». Бакалаврська робота містить 66 с. (без додатків), 12 рисунків, 3 таблиці, 33 джерел посилання та 1 додатку.
Description: Нікітін С. О. Програмна система розпізнавання цифрового підпису : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / С. О. Нікітін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/663
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Аавтореферат БР - Нікітін. 406з.pdf835.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.