Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/664
Title: Програмно-апаратна система дистанційного керування електронним транспортним засобом
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Колесніченко, І. Ю.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Калініна Ірина Олександрівна
програмно-апаратна система
електронний транспортний засіб
дистанційне керування
апаратна частина
програмне забезпечення
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Головна тенденція світового транспортного ринку полягає у тому, що електричні засоби пересування людей та вантажів стають все більш потрібними, завдяки своїм незаперечним перевагам: електротранспорт екологічно чистий вид транспорту, він більш економічний, ніж бензиновий аналог і завдяки технічним характеристикам, їм легше управляти, як на промисловості, так і в місті. Розвиток електротранспорту є загальносвітовим трендом. Всі ці фактори, та стрімкий розвиток сучасних технологій в галузі систем керування, систем електроприводу, а також розвиток сучасних елементів та технологій живлення робить тему роботи актуальною. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилання, 2 додатків та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі проводиться аналіз існуючих розробок у сфері проектування та використання системи дистанційного керування електронними транспортними засобами, визначаються основні вимоги до транспортного засобу, що розробляється. У другому розділі здійснюється вибір апаратної частини прототипу електротранспортного засобу. У третьому розділі надається опис розробки програмного забезпечення (ПЗ) для системи дистанційного керування, що 12 включає в себе Android-додаток і програму для Arduino Nano. У висновках наводяться підсумки проведеної роботи та основні переваги розробленої системи перед аналогами. У спеціальній частині з охорони праці наведено аналіз засобів для забезпечення вимог охорони праці при ремонті та експлуатації електротранспортних засобів. Було встановлено, що автоматизація процесів і дистанційне управління є засобом підвищення безпеки праці. Бакалаврська робота містить 77 с. (без додатків), 31 рис., 6 табл., 65 джерел посилання та 2 додатки.
Description: Колесніченко І. Ю. Програмно-апаратна система дистанційного керування електронним транспортним засобом : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / І. Ю. Колесніченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/664
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Аавтореферат_406з_Колесніченко.pdf203.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.