Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/666
Title: Система віддаленого управління жалюзі у розумному будинку
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Свіщ, І. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Воробьева А. І.
розумний будинок
система віддаленого управління
пульт дистанційного управління
інфрачервоний сигнал
датчик
контролер
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра за напрямом підготовки 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження систем віддаленого управління. Розглянута платформа Arduino, датчики та інструменти побудови систем віддаленого управління, а також мови програмування С++, а точніше Wiring, і платформи Node.js. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику для особистого використання та розповсюдження для експлуатації в широкому плані. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та 2 додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджується сфера розумного будинку та напрямку віддаленого управління ; проводиться аналіз його актуальності та розвитку в світі. У другому розділі проводиться аналіз існуючих прикладів використання апаратної частини для досягнення задачі до побудови системи віддаленого управління, схем підключення всіх модулів та побудова даної системи. Третій розділ присвячений програмній реалізації системи віддаленого управління. В ній описане створення проекту з використанням мови програмування С++ та платформи Node.js. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У спеціальному розділі з охорони праці та безпеки життєдіяльності проаналізовано систему заходів і засобів по запобіганню впливу на людину несприятливих факторів, які супроводжують роботу інженера-розробника. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 63 сторінок, 24 рисунків, 4 таблиць, 17 джерел посилання.
Description: Свіщ І. В. Система віддаленого управління жалюзі у розумному будинку : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / І. В. Свіщ , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/666
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_Свіщ 406з.pdf329.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.