Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/669
Title: Організація системи fog-computing на базі бездротових пристроїв з обмеженими обчислювальними ресурсами
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Степанов, П. С.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Крайник Ярослав Михайлович
fog-computing
модель прогнозування
механізм збору даних
якість трафіку
обсяг трафіку
Java 8
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра зі спеціальності 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «бакалавр з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження «туманних обчислень» (англ. fog-computing). Розглянуто головні переваги fog-computing у порівнянні з конкурентною до неї технологією «хмарних обчислень». Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у можливості їх запровадження в практику використання бездротових пристроїв з обмеженими обчислювальними ресурсами. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та одного додатка. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі на основі аналізу переваг, що надаються архітектурою туманних обчислень, та порівняння завдань було обґрунтовано прийняття рішення про використання архітектури туманних обчислень при розробці поліпшеного механізму інтеграції даних. У другому розділі розглянуто три різних підходи до реалізації механізму збору даних: повне пересилання даних, з використанням туманних обчислень 11 та з використанням моделі прогнозів. Запропонована архітектура системи з туманними обчисленнями. У третьому розділі наведені результати тестування програмної частини та аналіз результатів розробки для всіх трьох моделей, розроблених у другому розділі. Проведений порівняльний аналіз реалізованих моделей за затримкою кадрів, оцінкою якості та обсягу трафіку. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатках наведений лістинг програмного коду на мові Java 8 та діаграми і моделі. В спеціальному розділі по охороні праці було виконано аналіз шкідливих та небезпечних факторів при роботі з комп’ютерною технікою. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 64 сторінки, 35 рисунків, 23 джерела посилання.
Description: Степанов П. С. Організація системи fog-computing на базі бездротових пристроїв з обмеженими обчислювальними ресурсами : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / П. С. Степанов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/669
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_Степанов_406з.pdf213.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.