Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/672
Title: Апаратно-програмний комплекс маніпулятора класної дошки на базі Arduino
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Василенко, В. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Пузирьов Сергій Володимирович
серводвигун
маніпулятор
модуль реального часу
3D модель
калібрування руху
алгоритм
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота бакалавра з напряму підготовки 6.050102 Комп’ютерна інженерія на здобуття кваліфікації «фахівець з інформаційних технологій». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019. Бакалаврська робота спрямована на дослідження методів створення та управління маніпуляторами. Розглянуто види двигунів та методи роботи з ними, а також принципи роботи з датчиками реального часу. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у тому, що представлена система може бути легко масштабована для виконання різноманітних задач у складі більш складних систем Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилань, 1-го додатку та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджується ринок існуючих пристроїв для маніпулювання; проводиться аналіз його економічних показників та основних властивостей, а також принципів роботи. У другому розділі проводиться аналіз та підбір найбільш підходящих компонентів для створення маніпулятора класної дошки. У третьому розділі наведені блок- схема пристрою та програмна реалізація методів і алгоритмів, також представлено розроблену 3D модель та результати роботи. У спеціальній частині з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях проведено оцінку повітропродуктивності припливно-витяжної системи вентиляції у приміщенні та виявлено проблему для вирішення. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження та розроблення. У додатку А наведений лістинг програмної реалізації. В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 66 сторінок, 36 рисунків, 7 таблиць, 22 джерел посилання.
Description: Василенко В. В. Апаратно-програмний комплекс маніпулятора класної дошки на базі Arduino : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / В. В. Василенко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 12 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/672
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Василенко_405.pdf328.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.