Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/702
Title: Програмно-апаратний модуль дистанційного моніторингу стану пацієнтів.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Пашкевич, І. Я.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
комп’ютерна інженерія
Ромакін Володимир Вікторович
Аrduino
пульсометр
датчики виміру пульсу
Android
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська робота присвячена розробці програмного та апаратного забезпечення для модулю дистанційного моніторингу стану пацієнта. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає в розробці програмно-апаратного модулю, який дозволяє відстежувати стан пацієнту за допомогою мобільного телефону та спеціалізованого ресурсу. Пояснювальна записка бакалаврської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та двох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження та розроблення бакалаврської роботи. У першому розділі досліджуються існуючі аналоги. Проаналізовано розповсюджені засоби моніторингу пульсу, визначено переваги та недоліки. У другому розділі проведено аналіз датчиків, що дозволяють моніторинг частоти пульсу та насиченості крові киснем. Визначено засоби візуально відображення показників. Третій розділ присвячено розробці програмного забезпечення. Досліджено середовища розробки програмного забезпечення. Розглянуто засоби розробки для операційної системи Android, засоби зберігання даних у ОС Android. Окрім того у розділі наведено опис тестового запуску розробленого програмного та апаратного забезпечення. Наведено порівняння отриманих даних з розробленого пристрою та сертифікованого пульсометру. У додатку А наведений лістинг застосунку для плати Arduino. У додатку Б наведений лістинг застосунку для ОС Android В цілому, бакалаврська робота без додатків містить 67 сторінок, 70 рисунка, 1 таблицю, 27 джерел посилання.
Description: Пашкевич І. Я. Програмно-апаратний модуль дистанційного моніторингу стану пацієнтів : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : напрям підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / І. Я. Пашкевич , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/702
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+ Автореферат_Пашкевич_406.pdf459.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.