Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/801
Title: Розвиток лідерства та формування управлінської еліти в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Рибінський, Р. Я.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
управлінська еліта
політична еліта
меритократія
державна служба
державна кадрова політика
відбір кадрів
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерську роботу присвячено визначенню теоретико-методологічних засад розвитку лідерства та формування управлінської еліти, обґрунтуванню шляхів формування управлінської еліти в умовах реформування системи публічного управління. У роботі з’ясовано, що еліта – частина суспільства, яка володіє певними матеріальними та не матеріальними активами та впливає на суттєві рішення в суспільстві та державі. Політична еліта – це частина еліти, яка формується за допомогою виборів або через політичне призначення та посідає центральні позиції в політичній системі, керує державою та багато в чому визначають характер, напрями і форми політичного розвитку суспільства. Проаналізовані основні функції УЕ та систематизовані проблеми формування УЕ. Обґрунтовано, що меритократичний принцип у відборі управлінських кадрів виявляється у ранній селекції талановитих осіб, які мають управлінські здібності, харизму, високий рівень інтелекту, комунікаційні здібності, а також є чесними, відповідальними, неупередженими з власним особистісним стержнем. Проведений аналіз дає підстави зазначити, що зважаючи на досвід формування УЕ за кордоном Україна потребує: по-перше, забезпечення відкритості УЕ та мерітократичних принципів кадрової політики; по-друге, становлення системи елітної освіти як освіти найвищого рівня, критерієм якої є таланти і здібності. Проведено аналіз сучасних нормативно-правових документів з питання відбору та розвитку кадрів в системі публічного управління та з’ясовано, що чинними нормативно-правовими документами України врегульовані процедури для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до меритократичного принципу: відбір кадрів на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування; конкурсні процедури та оцінювання кадрів; кар’єрне зростання; звільнення з державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Запропоновано розробити проект нормативно-правового документу про формування та розвиток кадрів СПУ. Крім того, передбачити розподіл посад відповідно до меритократичного принципу. Посади в системі публічного управління поділяються на підкатегорії відповідно до досвіду та особистих здібностей.
Description: Рибінський Р. Я. Розвиток лідерства та формування управлінської еліти в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Р. Я. Рибінський , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/801
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Рибінський Автореферат.pdf325.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.