Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/849
Titel: Співпраця державного та недержавного суспільного секторів у галузі надання соціальних послуг на місцевому ріні
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Autoren: Фоміна, В. О.
Stichwörter: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
соціальні послуги
недержавні організації
соціальна сфера
місцеве самоврядування
суб’єкти підприємницької діяльності
соціальний захист населення
державне управління
децентралізація
територіальна громада
муніципальна влада
Erscheinungsdatum: 2019
Herausgeber: ЧНУ ім. Петра Могили
Zusammenfassung: У роботі розкриті теоретичні та законодавчі засади надання соціальних послуг в Україні. Розкрито зміст та сутність соціальних послуг, з’ясовано основні принципи та особливості надання соціальних послуг та визначено Правові та організаційні підходи до надання соціальних послуг в Україні. У роботі вивчено сучасний стан надання соціальних послуг державними та недержавними організаціями, а саме: здійсненна спроба узагальнення зарубіжного досвіду надання соціальних послуг державними та недержавними організацій; проаналізовані законодавчі та податкові аспекти діяльності недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг, також розглянуті українські реалії співпраці державних та недержавних організацій у соціальній сфері на місцевому рівні. Висвітлено напрями вдосконалення організаційних підходів до надання соціальних послуг державними та недержавними організаціями на місцевому рівні. Проаналізовано умови та запропоновано можливості покращення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг на місцевому рівні та надано рекомендації щодо удосконалення організації та діяльності недержавних організацій, та покращення якості надання соціальних послуг на місцевому рівні.
Beschreibung: Фоміна В. О. Співпраця державного та недержавного суспільного секторів у галузі надання соціальних послуг на місцевому ріні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / В. О. Фоміна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 9 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/849
Enthalten in den Sammlungen:Інститут державного управління

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Автореферат Фоміна.pdf282.16 kBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.