Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1488
Title: Автоматизація процесу виробництва молока
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Мальцев, Є. Є.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології
Сідєлєв Микола Іванович
виробництво молока
Web-сервер
технологічний процес
Лакталіс Україна
веб-орієнтована інформаційна система
IoT-пристрій
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дана дипломна бакалаврська робота призначена розробці автоматизації процесу виробництва молока на основі Web-серверу в Інтернет, яка дозволить проводити зручний для керівництва моніторинг виробничого процесу молока та адаптацію алгоритмів технологічного процесу. В роботі проведено аналіз технологічного процесу розливу молока, розглянуто конкуренті системи для автоматизації технологічного процесу та основні алгоритми для координації рішень при ієрархічній структурі організації підприємства «Лакталіс Україна». Також розроблено алгоритм координації рішень, його модель та алгоритми програмного забезпечення на основі генетичного алгоритму. Розроблена веб-орієнтована інформаційна система, що забезпечує дистанційне керування виробництва та кібербезпеку даних від IoT-пристроїв. Дана автоматизована система процесу виробництва молока дозволить підвищити ефективність виробництва продукції на молокозаводі та забезпечить кібербезпеку даних. Дипломна робота містить 80 стор. основної частини, 45 рис., 12 табл., 42 посилань.
Description: Мальцев Є. Є. Автоматизація процесу виробництва молока : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / Є. Є. Мальцев , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 11 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1488
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_471_Мальцев_автореферат.pdf249.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.