Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1522
Title: Механізми функціонування добровільного медичного страхування
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Березюк, В. П.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
медична реформа
державна політика
державне регулювання
страхування
медичне страхування
обов’язкове медичне страхування
добровільне медичне страхування
Issue Date: 2020
Abstract: Медичне страхування – форма соціального захисту інтересів населення в охороні здоров'я, що має своєю метою гарантувати громадянам при виникненні страхового випадку отримання медичної допомоги за рахунок накопичених коштів і фінансувати профілактичні заходи Доведено, що медичне страхування класифікується на ОМС і ДМС. ОМС має основні риси державного страхування, воно поширюється на все населення країни та гарантує фіксований обсяг медичних послуг і має видимі умови надання допомоги застрахованим. Встановлено, що головними недоліками ДМС є: вузький перелік гарантованих медичних послуг по ДМС; недостатній професіоналізм надання частини медичних послуг по ДМС. Наголошено, що на відміну від ОМС, ДМС є не обов'язковим і повнішим. ДМС передбачає додаткові медичні послуги, які не включені в програми ОМС. Мета ДМС полягає в наданні гарантованої допомоги клієнтам в разі захворювання, травми та іншого ушкодження здоров'я, в повному обсязі. Головним недоліком добровільного медичного страхування є те, що не всі страховики забезпечені в повному обсязі медичним обладнанням і ліками. Це пов'язано з тим, що вартість подібних медичних послуг є дорогою. Доведено, що в існуючому сценарії соціально-інноваційного розвитку нашої країни в умовах нестабільності економіки можна очікувати зростання як державних, так і приватних витрат на галузь охорони здоров'я. Серед позитивних тенденцій в розвитку страхування слід відмітити, що державне і приватне медичне страхування не конфліктують між собою, а швидше доповнюють один одного. При цьому ОМС забезпечує гарантований мінімум безкоштовних медичних послуг, а ДМС – понад даного мінімуму, що допомагає істотно збільшити список доступних медичних послуг.
Description: Березюк В. П. Механізми функціонування добровільного медичного старухвання : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Березюк В. П., ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1522
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Березюк.pdf365.79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.