Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1612
Title: Державна політика щодо реформування медичної сфери в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Нікітін, А. В.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
система охорони здоров’я
медичні заклади
медична реформа
медична сфера
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, - Миколаїв. 2020. В магістерській роботі розкрита сутність системи охорони здоров’я, її важливість серед та перед іншими направленнями державної соціальної політики, необхідність підвищення рівня якості та ефективності її функціонування. Визначено нагальну та обґрунтовану проблему до запровадження державою концептуальних змін у функціонування системи охорони здоров’я, необхідність проведення її реформування. Розкрито європейський досвід державного реформування медичної сфери в ряді європейських країн, в тому числі деталізується британська система охорони здоров’я, приклад якої взято за основу для запровадження реформування медичної сфери в Україні. З’ясовано, що уряд підготував достатню нормативно базу, яка уможливлює своєчасне та ефективне впровадження нової концепції фінансування системи охорони здоров’я України. Встановлено, що завдання, які ставить перед собою уряд, потенційно відповідають меті державної медичної реформи та можуть призвести до досягнення значних результатів. Визначено, що станом на сьогодні реформа вже виправдовує себе та показує свою ефективність та результативність. Визначаються пропозиції автора щодо удосконалення державної медичної реформи, які також повністю відповідають меті її впровадження та потенційно можуть мати обґрунтований та позитивний вплив на систему охорони здоров’я України. Узагальнено висновки, що пострадянська система охорони здоров’я є достатньою для її ефективного функціонування із забезпеченням доступного, якісного, правильного та своєчасного медичного обслуговування населення, важливим є лише застосування правильної концепції управління та утримання такої системи. Нова медична реформа здатна побудувати в Україні справді високоякісну медицину.
Description: Нікітін А. В. Державна політика щодо реформування медичної сфери в Україні : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / А. В. Нікітін , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 9 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1612
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Нікітін.pdf219.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.