Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857
Title: Автоматизована підвіска автомобілю Sens
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр», спеціальність 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології»
Authors: Ілюшенко, Б. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Прищепов О.Ф.
адаптивні підвіски
регулюванням рівня відскоку
керування рівнем жорсткості
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська наукова робота на здобуття освітньої кваліфікації бакалавра з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2021. Дана бакалаврська дипломна робота присвячена підвищенню комфорту та безпеки при їзді на автомобілях бюджетного класу, зокрема, Daewoo Sens, шляхом створення адаптивної підвіски, яка змінює жорсткість амортизаторів в залежності від обраного режиму: «Комфорт», «Оптимальний», «Спорт». Об’єктом дослідження є адаптивні підвіски з регулюванням рівня відскоку. Предметом виступає підвіска з можливістю автоматичного керування рівнем жорсткості. Основна частина дипломної роботи складається з наступних розділів: літературно-патентний огляд існуючих технологій адаптивних підвісок, розробка об’єкту дослідження, аналіз ефективності готової системи. В спеціальній частині дипломної роботи з «Охорони праці» розглянуто умови праці на автосервісі «СТО TITAN». Результатом даного дослідження є оцінка умов праці, а також оптимальні методи покращення системи кондиціонування та вентиляції. В цілому дипломна робота складається з вступу, 4 розділів та висновків. Загальна кількість сторінок – 94, таблиць - 5, рисунків – 42 та використаних джерел - 26.
Description: Ілюшенко Б. В. Автоматизована підвіска автомобілю Sens : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр»: спец. 151 « Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» / Б. В. Ілюшенко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 9 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1857
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Ілюшенко 471 гр..pdf286.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.