Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1866
Title: Удосконалення блоків приладів автоматизованих процедур індивідуального відновлення
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології »
Authors: Альонушкіна, Т. Й.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Трунов О. М.
автоматизована система
реабілітаційна робототехніка
нейрореабілітація
дистанційний моніторинг
відновлення
реабілітаційні пристрої
маніпуляційна система
відновлення м’язів
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна магістерська робота зі спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Магістерська робота спрямована на вдосконалення розробки програмного та апаратного забезпечення для комплексу індивідуального відновлення м’язової та рухової активності. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає в тому, що апаратно-програмний комплекс може бути впроваджений в якості стандартної клінічної практики для пацієнтів, які перенесли неврологічну травму. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та трьох додатків. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет, завдання дослідження та розроблення магістерської роботи. У першому розділі розглянуті методи та засоби індивідуального відновлення м’язової та рухової активності. Проведено порівняльний аналіз сучасних приладів, визначено їх основні переваги та недоліки. У другому розділі проводиться дослідження апаратного та програмного забезпечення необхідного для побудови пристрою індивідуального відновлення м’язової та рухової активності. Розроблено функціональну схему пристрою. Третій розділ містить розробку та тестування апаратно-програмного забезпечення; схему електричних з’єднань модулів та алгоритм їх роботи; програмне забезпечення для мікроконтролера; алгоритм та принцип роботи програмного забезпечення. У четвертому розділі описано проблеми охорони праці та безпеки захисту медичних даних. Додатки містять результати апробації лістинг коду для роботи пристрою індивідуального відновлення м’язової та рухової активності, макет системи керування, схему алгоритму керування виконуваних сервером етапів процесу моніторингу, структурну схему роботи системи керування моніторингом, принципову схему пристрою. Магістерська робота містить 96 сторінок, серед яких 48 рис., 6 таблиць, 3 додатка, 54 посиланя.
Description: Альонушкіна Т. Й. Удосконалення блоків приладів автоматизованих процедур індивідуального відновлення : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології / Т. Й. Альонушкіна , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1866
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф.Алёнушкина.pdf874.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.