Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1870
Title: Розвиток методів створення вузлів автоматизації складських ділянок.
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології »
Authors: Кравцов, А. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Трунов О. М.
склад
переміщення
штабелер
керування
робот
автоматизація
підприємство
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, першого, другого та третього розділу, висновків до кожного з розділів, списку використаних джерел та посиланнь, а також спеціальної частини –охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі: розглянуто базову інформацію про роль складських комплексів в економіці країни, та способи покращення ефективності підприємств складської галузі. Проведено патентний пошук, визначено шляхи покращення ефективності підприємств, сформульовані та оформлені задачі досліджень У другому розділі розроблені: функціональна блок-схема системи управління складським комплексом; структурна блок-схема робота-штабелера; детальна структурна схема керування окремим двигуном; алгоритм роботи робота-штабелера; кінематична схема робота-штабелера; електрична схема робота-штабелера. У третьому розділі виконано дослідження процесу керування кроковими двигунами робота, виконано проектування користувацького інтерфейсу оператора робота.. В четвертому розділі здійснюється аналіз факторів виробничого середовища, із зазначенням заходів безпеки з метою запобігання надзвичайних ситуацій в приміщені центру керування складом. Магістерська робота містить 90 с. (без додатків), 32 рис., 3 табл., 30 джерел посилання. Ключові слова: ,, ,,,,.
Description: Кравцов А. С. Розвиток методів створення вузлів автоматизації складських ділянок : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології » / А. С. Кравцов , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 10 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1870
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф.Кравцов.pdf512.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.