Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1976
Title: Ігровий застосунок з використанням доповненої реальності та face-tracking для соціальної мережі Іnstagram
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Бубнова, Д. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Кондратенко Юрій Пантелійович
віртуальна реальність
доповнена реальність
маски
контент доповненої реальності
віртуальна гра
SparkAR
fase-tracking
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Об'єкт роботи – AR-застосунок. Предмет роботи – створення ігрового застосунку з використанням доповненої реальності та face-tracking. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є аналіз наявних засобів, їх порівняння, а також розробка застосунку з використанням віртуальної реальності. Робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та додатків. У першому розділі бакалаврської роботи наведено основні теоретичні дані щодо доповненої реальності, сфери застосування та корисності, актуальність технології. У другому розділі зроблено огляд існуючих додатків, виявлення основні тенденцій в розвитку технології доповненої реальності. Для подальшої роботи визначено, що буде використовувана AR технологія на базі маркерів, а також технологія face-tracking. Обрано середовище розробки – платформа SparkAR У третьому розділі описані методи для відстеження обличчя, розробка застосунку та виявлено з якими стикаються труднощами методи розпізнавання облич, коли зовнішній вигляд ознак значно змінюється, наприклад, закриті очі, очі в окулярах, відкритий рот чи вдягнена медична маска. У четвертому розділі наведено обчислення задачі методом аналізу ієрархій. Здійснено аналіз статистики декількох різних за характером ефектів, за яким можна навчитися більшому розумінню вподобанням людей, проведено тестування AR-застосунку, та показано детальну інструкцію користуванням ефектом для користувача. В результаті розроблено ігровий застосунок з використанням доповненої реальності та face-tracking для соціальної мережі Instagram. Бакалаврська кваліфікаційна робота містить 93 cторінки, 20 рисунків, 11 таблиць, 35 посилань.
Description: Бубнова Д. В. Ігровий застосунок з використанням доповненої реальності та face-tracking для соціальної мережі Іnstagram : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Д. В. Бубнова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 16 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1976
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Бубнова Дарія Володимирівна.pdf724.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.