Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1977
Title: Автоматизація розміщення датчиків системи пасивної акустичної локації на основі Платонових тіл.
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Винар, А. А.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Журавська І. М.
пасивна акустична локація
Платонові тіла
мінікомп’ютер
датчики звуку
математична модель
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська дипломна робота на здобуття освітньої кваліфікації «Бакалавр з комп’ютерних наук». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, 2021. Мета та основні результати роботи: дослідження просторового розміщення компонентів мікроконтролерної системи пасивної акустичної локації (ПАЛ) для обчислення вектору направленості до джерела звукових коливань при мінімізації кількості обчислень та розробка системи ПАЛ на основі одного з Платонових тіл для цивільного використання. У першому розділі було розглянуто існуючі системи пасивної акустичної локації, що використовуються для виявлення спецтехніки та снайперів. В другому розділі розглянуті схематичні приклади розв’язування задачі, а також представлено спрощену математичну модель. Третій розділ присвячений апаратному та програмному вирішенню задачі на основі одноплатного мінікомп’ютера Orange Pi PC Plus. В четвертому розділі наведено зразок використання системи в умовах медичних закладів, а також процес створення системи. У спеціальній частині роботи було виконано аналіз умов праці в комп'ютерній лабораторії закладу вищої освіти. Виявлено, що оцінка умов праці на робочому місці відноситься до IV категорії, коли спостерігається робота у несприятливих умовах праці. Практична значимість розробленої системи полягає у тому, що вона може бути використана у лікарнях та госпіталях у палатах з пацієнтами з хворобами, які обмежують здатність рухатись та говорити. Зокрема, це може бути як коронавірус, так і інфаркти, інсульти або післяопераційний стан. Це дозволить вловлювати найменший стогін хворого та надавати інформацію на монітор сестринського поста для опрацювання викликів з різних палат. Сторінок – 60 (без додатків), рисунків – 30, таблиць – 4, додатків – 4, джерел посилання на літературні джерела – 33.
Description: Винар А. А. Автоматизація розміщення датчиків системи пасивної акустичної локації на основі Платонових тіл : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / А. А. Винар , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 17 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1977
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат 402 Винар Анастасія Анатоліївна.pdf949.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.