Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1985
Title: Створення візуальної гри новели з альтернативним вибором сценарію
Other Titles: автореферат кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» , спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Authors: Овсянникова, А. В.
Keywords: автореферат
бакалаврська робота
кафедра інтелектуальних інформаційних систем
Болюбаш Н.М.
2D гра-новела
Android
психодіагностика
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Бакалаврська кваліфікаційна робота на здобуття освітньої кваліфікації «бакалавр з комп’ютерних наук» в галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв. Кваліфікаційна робота присвячена розробці та здійсненню програмної реалізації 2D гри в жанрі візуальна новела для діагностики психологічного стану дитини. Об’єкт дослідження – проведення комп’ютерної психодіагностики дітей середнього шкільного віку. Предмет дослідження – 2D ігри-новели під платформу Android з альтернативним вибором сценарію для психодіагностики дітей на основі впровадження проективних методик. Метою дипломної роботи є підвищення ефективності психодіагностики дітей середнього шкільного віку шляхом розробки та впровадження комп’ютерної гри у жанрі візуальної новели з альтернативним вибором сценарію, інтегрованого з проективними методиками діагностики. Робота складається з фахового розділу і спеціальної частини з охорони праці. Пояснювальна записка дипломної роботи складається із вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розкрито теоретичні засади створення візуальної гри новели та досліджено можливості комп’ютерної психодіагностики дітей середнього шкільного віку за допомогою проективних методик, інтегрованих з альтернативним вибором сценарію в грі-новелі. У другому розділі обґрунтовано вибір інструментальних засобів розробки гри-новели. У третьому розділі описано розробку і здійснення програмної реалізації гри та досліджено якість програмної реалізації У четвертому розділі розкрито питання спеціальної частини з охорони праці.
Description: Овсянникова А. В. Створення візуальної гри новели з альтернативним вибором сценарію : автореф. кваліфік. роботи на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» : спец. 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / А. В. Овсяннікова , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 12 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1985
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук (ба)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.