груші яблоко повидло
груші яблоко повидло
Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2140
Titel: Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності
Sonstige Titel: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня "магістр", спеціальність 091 «Біологія»
Autoren: Алєксєєва, М. М.
Stichwörter: автореферат
Коробейников Г. В.
фізична реабілітація
біологія
біохімічні показники
навантаження різної інтенсивності
пауерліфтинг
біохімічний контроль
терміновий і відставлений тренувальний ефект
Erscheinungsdatum: 2022
Herausgeber: ЧНУ ім. П. Могили
Zusammenfassung: Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 091 «Біологія». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 2022. Магістерська робота присвячена питанню дослідження механізмів підвищення ефективності підготовки пауерліфтерів за рахунок застосування корекції тренувального навантаження, на основі біохімічного контролю. Встановлено взаємозв'язок між параметрами навантаження (інтенсивності тренувального навантаження) і концентраціями метаболітів в слині спортсменів, які займаються пауерліфтингом. Виявлений кількісний взаємозв'язок змісту біохімічних показників термінового і відставленого тренувальних ефектів на навантаження різної інтенсивності в підготовчому і змагальному періоді. Отримані нові можливості корекції тренувального навантаження силової спрямованості на основі біохімічного контролю з використанням змін концентрацій метаболітів в слині, в сечі і в крові при дії навантажень різної інтенсивності у спортсменів, які займаються пауерліфтингом.
Beschreibung: Алєксєєва Марія Миколаївна - Біохімічні показники крові, як критерії оцінки адаптаційно-компенсаторних змін в організмі пауерліфтерів в процесі корекції силових навантажень різної інтенсивності : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 091 «Біологія» / М. М. Алєксєєва , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2022. - 15 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2140
Enthalten in den Sammlungen:Факультет фізичного виховання та спорту

Dateien zu dieser Ressource:
Datei Beschreibung GrößeFormat 
Алєксєєва.pdf2.12 MBAdobe PDFÖffnen/Anzeigen


Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.