Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/751
Title: Політика гендерної рівності в органах державної влади та місцевого самоврядування
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Чабан, С. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
гендер
гендерна рівність
гендерні стереотипи
гендерне рівноправ’я
ґендерна політика
державна гендерна політика
гендерний аналіз
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: В магістерської роботі проаналізована державна політика щодо забезпечення гендерного паритету в органах державної влади та місцевого самоврядування Україні. На основі аналізу фахової наукової літератури, нормативно-правових актів України, міжнародних документів, практичних матеріалів стосовно формування та реалізації ґендерної політики, статистичного масиву та матеріалів міжнародної електронної мережі "Інтернет" розкрито теоретикометодологічні аспекти державної ґендерної політики, механізми реалізації ґендерної політики та шляхи їх вдосконалення. Запропоновано визначати гендерну політику як стратегічну діяльність держави, що здійснюється спільним зусиллями усіх зацікавлених сторін (суб’єктів) з метою надання рівних можливостей жінкам і чоловікам у користуванні гарантованими правами та свободами, створення умов для самореалізації особистості та є інтегруючим компонентом усіх напрямів державної кадрової політики. Обгрунтовано що гендерну політику в системі державної служби та органів місцевого самоврядування можна трактувати як комплекс дій органів державної влади або органів місцевого самоврядування щодо забезпечення державним службовцям або посадовим особам місцевого самоврядування відповідного соціального статусу згідно з особистими і професійними якостями, освітою і культурно-інтелектуальним потенціалом на основі законодавчого гарантування рівних можливостей жінкам і чоловікам у світлі гендерної демократії. Проаналізовано механізми реалізації ґендерної політики України, наведено статистичні показники гендерного балансу в органах державної влади та місцевого самоврядування, виявлено основні світові тенденції ґендерної політики та напрацьовано рекомендації щодо шляхів удосконалення механізмів формування та реалізації ґендерної політики.
Description: Чабан С. А. Політика гендерної рівності в органах державної влади та місцевого самоврядування : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / С. А. Чабан , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 11 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/751
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_Чабан.pdf274.8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.