Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/95
Title: Управління інвестиційною привабливістю підприємств в Україні
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Authors: Салімонов, О. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
інвестиції
інвестиційна привабливість
інвестиційний клімат
іноземні інвестиції
капітальні інвестиції
сільськогосподарське підприємство
прямі іноземні інвестиції
інвестиційна активність
Issue Date: 2019
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Визначено основні фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства, сформульовано мету, основні завдання та функції управління інвестиційною привабливістю підприємства Проаналізовано місце України в міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості, легкості ведення бізнесу, конкурентоспроможності, інноваційності, економічної свободи та сприйняття корупції. Визначено ключові стримуючі фактори залучення іноземних інвестицій. Досліджено динаміку та структуру залучення прямих іноземних інвестицій за країнами-інвесторами та регіонами України. Проаналізовано обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємствами України та розподіл капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності та за джерелами фінансування. Запропоновано першочергові заходи для підвищення інвестиційної привабливості національної економіки.
Description: Салімонов О. О. Управління інвестиційною привабливістю підприємств в Україні: автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / О. О. Салімонов; ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2019. - 13 с.
URI: http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/95
Appears in Collections:Факультет економічних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Салімонов.pdf349.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.