Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1582
Title: Державне регулювання щодо службових перевірок в органах державної влади й місцевого самоврядування
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування"
Authors: Островська, Ю. С.
Keywords: автореферат
магістерська робота
публічне управління та адміністрування
службова перевірка
державна влада
державне управління
механізм контролю
корупція
Issue Date: 2020
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Наукова робота на здобуття освітнього ступеню «магістр». Чорноморський національний університет імені Петра Могили. – Миколаїв, 2020. Здійснене теоретичне обґрунтування службових перевірок у системі державного управління України. Встановлено, що потреба у негайному вирішенні проблеми втілення ефективної антикорупційної політики в України, у т.ч. шляхом оптимізації службових перевірок, зумовлена наявністю високого рівня скоєння корупційних правопорушень та відсутністю довіри міжнародних інвесторів до системи державного управління та економіки нашої країни. У дослідженні обґрунтовуються напрями розвитку та упровадження дієвих механізмів управління корупційними ризиками в системі державного управління України. Розглянуті механізми оцінки корупційних ризиків у системі державного управління України. Виявлено, що «корупційний ризик у системі державного управління – це сукупність умов та факторів, що закладені у системі державного управління, та які визначають можливість виникнення корупційної поведінки особи і створюють небезпеку настання негативних наслідків для життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави. Розроблено та запропоновано власний механізм оцінки корупційних ризиків, шляхом впровадження його відповідного алгоритму, що на практиці надасть можливість більш ефективно і якісно визначати рівень корупційного ризику, з метою подальшого обрання заходів для його мінімізації (усунення).
Description: Островська Ю. С. Державне регулювання щодо службових перевірок в органах державної влади й місцевого самоврядування : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 281 "Публічне управління та адміністрування" / Ю. С. Островська , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2020. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1582
Appears in Collections:Інститут державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Островська_автореферат.pdf245.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.