Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1723
Title: Систему світлодіодної візуалізації сигналів велосипедиста
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Authors: Осадчий, В. А.
Keywords: автореферат
магістерська робота
комп’ютерна інженерія
Дворник Ольга Василівна
Bluetooth
машинне навчання
штучний інтелект
розпізнавання жестів
бездротовий зв'язок
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Магістерська робота спрямована на дослідження методів машинного навчання для розпізнавання жестів та відображення відповідних світлових сигналів. Розглянуто бездротову технологію Bluetooth та методи машинного навчання. Практичне значення результатів дослідження та розроблення полягає у створенні системи для відображення світлових сигналів шляхом розпізнавання жестів. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку джерел посилань, трьох додатків та спеціальної частини з охорони праці. У вступі визначається актуальність теми, сформульовані мета, об’єкт, предмет і завдання дослідження та розроблення магістерської роботи. У першому розділі досліджується ринок аналогічних пристроїв. У другому розділі проводиться аналіз існуючих методів взаємодії пристроїв за допомогою Bluetooth та методів машинного навчання, а також аналіз і підбір компонентів для створення пристрою. У третьому розділі наведена блок-схема алгоритму керування апаратною частиною, програмній реалізації методів та алгоритмів. Спеціальна частина з охорони праці присвячена аналізу природного освітлення. У висновках наведено аналіз виконаної роботи та отриманих результатів дослідження і розроблення. У додатку А наведено лістинг алгоритму створення моделі машинного навчання, у додатку Б – лістинг алгоритму пристрою керування світлодіодною матрицею, додаток В – лістинг алгоритму розпізнавання жестів. В цілому, магістерська робота без додатків містить 74 сторінок, 41 рисунків, 10 таблиць, 31 джерел посилання.
Description: Осадчий В. А. Систему світлодіодної візуалізації сигналів велосипедиста : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 123 «Комп’ютерна інженерія» / В. А. Осадчий, ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 14 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1723
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат_МР_Осадчий В.А..pdf258.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.