Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1791
Title: Mеханізми корекції методики адаптивного плавання в процесі фізичної терапії дітей з проблемами опорно-рухового апарату
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня магістр», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Authors: Мовляв, В. П.
Keywords: автореферат
магістерська робота
Кафедра медико-біологічних основ спорту та фізичної реабілітації
Бокутаєва В.В
адаптивне плавання
фізична терапія
опорно-руховий апарат
механізми корекції
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Дипломна робота на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, 2021. Магістерська робота присвячена питанню дослідження механізмів корекції методики адаптивного плавання в процесі фізичної терапії дітей з проблемами опорно-рухового апарату. Розроблений інноваційний науковий підхід до процесу початкової спортивної підготовки дітей у віці 7-9 років з ураженнями ОРА (в тому числі з ДЦП) на основі адаптивного плавання, що дозволяє виявити якісно нові умови організації групових занять на основі індивідуалізації, з урахуванням прояву особливостей рухової активності дитини з ДЦП у водному середовищі басейну. Доведено перспективність використання на перших практичних групових заняттях вправ «на суші» і «на воді», залучення батьків до доступної допомоги і страховки дітей з ураженнями ОРА в системі «тренер-батько-дитина», що істотно підвищує ефективність і якість оволодіння дитиною специфічними техніками переміщення у воді: при навчанні підготовчим вправам по освоєнню з водою, плавання з підтримуючими засобами і без підтримки. Розширено межі характерних і індивідуальних особливостей ознак прояви рухової активності дитини в умовах водного середовища, визначено та класифіковано індивідуальний і загальний коридори формування критичних ситуацій за ознаками розвитку дітей з ураженнями ОРА. Розроблена експериментальна методика початкової спортивної підготовки дітей з ураженнями ОРА засобами адаптивного плавання, яка дозволяє не тільки домогтися поліпшення спортивних результатів, але і забезпечити підвищення якості життя дітей з ураженнями ОРА.
Description: Мовляв В. П. Mеханізми корекції методики адаптивного плавання в процесі фізичної терапії дітей з проблемами опорно-рухового апарату : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр» : спец. 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / В. П. Мовляв , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 15 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1791
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання та спорту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мовляв В.П..pdf671.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.