Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1869
Title: Оптимізація функціонування офісних роботів
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології »
Authors: Камінський, Д. О.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Сідєлєв Микола Іванович
автоматизована система
система керування
IoT-технології
промислова революція 4.0
робот-пилосмок
безпека
мобільні роботи
математична модель руху
інфрачервоні датчики
дистанційне керування
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна магістерська робота із спеціальності 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. У роботі пропонується покращання організації прибирання приміщень у години відсутності офісних працівників з використанням роботів за рахунок IoT-технології в умовах промислової революції Industry 4.0., яка надає змогу пририбання роботами не лише на робочому місці, але і дистанційний контроль. У першому розділі розглянуто використання роботизованих систем чистки у офісах виробничої та невиробничої сфери, виконано аналіз наукової технічної літератури та патентний пошук по системам з офісними роботами. У другому розділі розглянуто алгоритми управління роботами, проаналізовано їх недоліки та розроблено алгоритм з використанням дистанційного керування для системи керування. Наведено детальний опис розробки системи керування, функціональна схема, реалізація складових системи веб-застосунку. У третьому розділі розглядається математична модель чотириколісного мобільного робота, що рухається по похилій поверхні, етапи та підходи побудови математичних моделей, дослідження на стійкість руху робота з використанням динамічних параметрів. У четвертому розділі розглянуто організацію робочого місця оператора роботами-пилосмоками з точки зору його відповідальностей вимогам охорони праці, а саме санітарно-гігієнічні, освітлення та пожежної безпеки. Магістерська робота містить 90 стор., 5 додатків, 37 рис., 3 табл., 50 посилань.
Description: Камінський Д. О. Оптимізація функціонування офісних роботів : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології » » / Д. О. Камінський , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 11 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1869
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф.Камінський.pdf414.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.