Please use this identifier to cite or link to this item: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1875
Title: Розвиток методів та засобів створення ділянок автоматизованих переробних підприємств
Other Titles: автореферат магістерської дисертації на здобуття освітнього ступеня «магістр», спеціальність 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології »
Authors: Ткаченко, П. І.
Keywords: автореферат
магістерська робота
кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Трунов О. М.
сортування
гідросортування
маніпулятор
лоток
томати
помідори
сік
шкірка
насіння
переробні підприємства
сортувальні системи
Issue Date: 2021
Publisher: ЧНУ ім. Петра Могили
Abstract: Кваліфікаційна робота магістра зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології. – Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2021. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, першого, другого та третього розділу, висновків до кожного з розділів, список використаних джерел та посилання, а також спеціальної частини –охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях. У вступі визначається актуальність теми, наведені задачі, які заплановано вирішити для досягнення поставленої мети. У першому розділі наведені: теоретичні відомості про способи переробки томатів, ключові особливості систем сортування плодів томатів, переваги та недоліки методів сортування, а також принципи відбору та розділення існуючих потоків сировини враховуючи типи виробництва. У другому розділі розробляється структурна схема комплексної переробки томатів, схема роботизованого сортувального вузла, функціональна схема процесу сортування за зрілістю, автоматизована система сортування і переробки плодів томатів, алгоритм роботи системи сортування за зрілістю. У третьому розділі проводиться дослідження процесу керування кроковими двигунами маніпуляторів що інтегровано в систему за рахунок драйвера – TMC2130, функціональні можливості якого призводять до: плавної роботи маніпулятора, зниження шуму при роботі. В четвертому розділі здійснюється аналіз факторів виробничого середовища, із зазначенням заходів безпеки з метою запобігання надзвичайних ситуацій в приміщені сортування та обробки томатів. Магістерська робота містить 142 с. (без додатків), 64 рис., 24 табл., 67 джерел посилання.
Description: Ткаченко П. І. Розвиток методів та засобів створення ділянок автоматизованих переробних підприємств : автореф. дип. роботи на здобуття освітнього ступеня «магістр»: спец. 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології » / П. І. Ткаченко , ЧНУ ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2021. - 12 с.
URI: https://krs.chmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1875
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореф.Ткаченко.pdf481.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.